Nakladnik

HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Uprava

Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

Nadzorni odbor

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

Izdavački savjet

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

Direktor izdavaštva

Tomislav Wruss

Voditelji poslovnih segmenata

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

Direktor digitalnih operacija

Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

Urednica portala

Lada Novak Starčević
lada.novak@hanzamedia.hr

Direktorica prodaje digitalnih medijskih rješenja

Stella Antunović
stella.antunovic@hanzamedia.hr

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Hrvoje Lovrenčić, voditelj pozivnog centra
e-mail: hrvoje.lovrencic@hanzamedia.hr
telefon: 01/617-3661
fax: 01/617-3958

Krešimir Jukić, manager promocije
e-mail: kresimir.jukic@hanzamedia.hr
telefon: 01/617-3886
fax: 01/617-3827

Helena Vince Ćurko, voditelj marketinga digitalnih izdanja
e-mail: helena.vince.curko@hanzamedia.hr
telefon: 01/610-3337

CROPIX foto servis

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr