Glavna urednica

Ana Lonjak

Novinari

Valerija Bebek (zamjenica glavne urednice)
Ines Madunić
Barbara Marinović
Mia Mitrović
Mia Peretić
Daniel Radman

Kontakt za čitatelje

Email: [email protected]
Tel: +385 1 6103303

Nakladnik

HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cjelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Uprava

Ana Hanžeković / članica Uprave

Prokuristi

Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

Nadzorni odbor

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

Izdavački savjet

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

Direktor izdavaštva digitalnih izdanja

Tomislav Wruss

Voditelji poslovnih segmenata

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

Direktor digitalnih operacija

Stipe Grubišić
[email protected]

CROPIX foto servis

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: [email protected]
tel: 01/617 3939