Barbara Marinović

Novinarka Scene sa višegodišnjim iskustvom rada na domaćem medijskom prostoru. Idealan dan joj se sastoji od spavanja, dobrih serija i domaće hrane.

Svi članci autora: