Mia Mitrović

Novinarka opće prakse, na webu od 2009. Optimist, idealist i hedonist. I dalje vjeruje da je pero oštrije od mača.

Svi članci autora: