Mia Peretić

Iskustvo u novinarstvu stekla na radiju. Posebno voli političku satiru i loše viceve. Kad ne novinari, bavi se slikarstvom.

Svi članci autora: