Glavna urednica

Lada Novak Starčević

Urednici

Ana Lonjak Božičević / rubrika News
Vjekoslav Paun / rubrika Sport
Mirjana Filipović / rubrika Scena

Novinari

Vid Barić
Valerija Bebek
Dolores Drvodelić
Juraj Filipović
Iris Hazler Šanko
Toni Horvat
Slaven Knežević
Tomislav Kukec
Ines Madunić
Ružica Matić
Sanja Rapaić

Kontakt za čitatelje

Email: redakcija@100posto.hr
Tel: +385 1 6103303

Nakladnik

HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Uprava

Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

Nadzorni odbor

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

Izdavački savjet

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

Direktor izdavaštva

Tomislav Wruss

Voditelji poslovnih segmenata

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

Direktor digitalnih operacija

Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

Direktor prodaje digitalnih medijskih rješenja

Zoran Krečar
zoran.krecar@hanzamedia.hr

CROPIX foto servis

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Hrvoje Lovrenčić, voditelj pozivnog centra
e-mail: hrvoje.lovrencic@hanzamedia.hr
telefon: 01/617-3661
fax: 01/617-3958

Krešimir Jukić, manager promocije
e-mail: kresimir.jukic@hanzamedia.hr
telefon: 01/617-3886
fax: 01/617-3827

Helena Vince Ćurko, voditelj marketinga digitalnih izdanja
e-mail: helena.vince.curko@hanzamedia.hr
telefon: 01/610-3337