Glavni urednik

Daniel Delale

Urednici

Ana Lonjak Božičević / rubrika News
Lada Novak Starčević / rubrika Život
Vjekoslav Paun / rubrika Sport

Novinari

Valerija Bebek
Dolores Drvodelić
David Duspara
Slaven Knežević
Ines Madunić
Barbara Marinović
Robin Mikulić
Mia Mitrović
Mia Peretić
Daniel Radman

Kontakt za čitatelje

Email: redakcija@100posto.hr
Tel: +385 1 6103303

Nakladnik

HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cjelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Uprava

Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

Nadzorni odbor

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

Izdavački savjet

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

Direktor izdavaštva digitalnih izdanja

Tomislav Wruss

Voditelji poslovnih segmenata

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

Direktor digitalnih operacija

Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

CROPIX foto servis

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
tel: 01/617 3939