REAKCIJA MINISTARSTVA

'Veliki vranac ili kormoran nije strogo zaštićena vrsta, a odstrjela je bilo i prošlih desetljeća'


Tomislav Kukec
12.01.2018.10:00
'Veliki vranac ili kormoran nije strogo zaštićena vrsta, a odstrjela je bilo i prošlih desetljeća'
Danijel Soldo / Cropix

sažeto

Tvrdi se da je i prošlih desetljeća bilo pokolja kormorana


Tomislav Kukec
12.01.2018.10:00

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo nam je ispravak netočnog navoda u kojem tvrde da veliki vranac, odnosno kormoran, ptica koja će njihovom odlukom biti pobijena i smanjena za 1200 jedinki, nije zaštićena vrsta. 

"Veliki vranac (kormoran, Phalacrocorax carbo) nije strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“, br. 144/14 i 73/16). Također, veliki vranac nije zaštićen u Europskoj uniji i nije naveden u EU Direktivi o pticama.

Štete od kormorana na ribnjacima prepoznate su kao problem na razini Europske unije. Zbog toga je 2013. godine Europska komisija, Uprava za okoliš, izdala dokument „Veliki vranac – primjena izuzeća prema članku 9. Direktive o pticama 2009/147/EC“ koji je dostupan na internetu: https://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf . Ovim dokumentom propisuju se upute državama članicama o načinu odobravanja odstrjela kormorana, koje su primijenjene i poštivane i prilikom izdavanja dopuštenja za odstrjel kormorana u Hrvatskoj. U dokumentu je navedeno i da je ukupno 22 država članica EU u razdoblju 2001-2006 godina odobravalo odstrjel kormorana te da je u istom razdoblju odstrijeljeno oko 235.000 kormorana, dakle oko 40.000 jedinki godišnje.

Što se tiče navoda u tekstu „Treba napomenuti, što su nam potvrdili u oba nadležna ministarstva, da je to prvi puta u Hrvatskoj da je odobren pomor ove zaštićene vrste“ naglašavamo kako je ovo prvi puta da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo dopuštenje za odstrjel otkako je takvo dopuštenje našeg Ministarstva potrebno (otkako smo u EU ovo Ministarstvo izdaje dopuštenja za sve ptice osim lovnih). Ali u prošlim desetljećima bilo je odstrjela kormorana i u RH.

ptica

kormoran

veliki vranac

Ministarstvo zaštite okoliša

Podijeli članak